It is God who justifies. Apa' Alata'ala moto-mi mpo'uli' uma-pi ria sala' -ta. Vs 3 - Our power for dying - Romans 8:13>Romans 6:6 Vs 4 - Our Life - Both physical and spiritual - (sustains spiritual life) Vs 10 - Our New Image - 'Image from 'Icona' (we get word "Icon" from it) A. “Having been justified by his blood, much more shall we be saved from the wrath of God through him” (Romans 5:9). Last Week's Top Questions . Romans 8:33 in all English translations. Mga Romano 8:32 - Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 35 Who shall separate us from the love of Christ() Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword Our Price: $12.59 Save: $5.39 (30%) Buy Now. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. It is God who justifies. On that day, all the books will be opened, everything will be seen that we have tried to hide all our lives. Tagalog . 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: No matter what the circumstances are, we are "more than conquerors" through Christ who has loved us and died for us. Read the Bible. DAILY BIBLIA 757 views. Who is to condemn, it is Christ Jesus who died” (Romans 8:33–34). 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa Close Filters Scripture . 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Romans 8:37, ESV: "No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us." Romans 3:24 - Being justified freely by his grace through the redemption that is … Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Retail: $17.98. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. New image must be void of old nature habits - Eph. No one--for God himself has given us right standing with himself." His salvation was only by grace of God. Mga Taga-Roma 8:33 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Warumi 8:33 Swahili NT Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder December 10, 1941 – March 18, 2020. Adults (1473) All (415) ... Scripture: Romans 8:33-39. The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America. Search Results: Romans 8:33-39; Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching : Sermons on Romans 8:33-39: showing 1-15 of 527 Filter Results Sort By. -- This Bible is now Public Domain. Clear Scripture Filters. It is God who justifieth. 4:22 C. It is God who justifies. no condemnation: to them which are in Christ Jesus--As Christ, who \"knew no sin,\" was, to all legal effects, \"made sin for us,\" so are we, who believe in Him, to all legal effects, \"made the righteousness of God in Him\" ( 2 Corinthians 5:21 ); and thus, one with Him in the divine reckoning. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. Mungu mwenyewe huwaondolea hatia! Grace is the foundation or source of justification. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? I am free forever from condemnation Romans 8:1 & 2 | KJV SCRIPTURE : “ There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Add a translation. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. No oneChrist Jesus who died —more than that, who was raised to life —is at the right hand of God and is also interceding for us. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Add a translation. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. It is God who justifies. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. Human translations with examples: a, vi, hebe, consul, mysteries, konsulado, manukon roma, roman letter, roman catholic. Romans 8:33, NLT: "Who dares accuse us whom God has chosen for his own? Romans 8:33–34 : It Is God Who Justifies Look at the Book. Romans 8:33-34. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Search results for 'Romans 8:28-39' using the 'New International Version'. Rating . 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Who shall lay anything to the charge of God’s elect? 3 Romans 8:31-34 The Hymn of Security 1 - Study Guide (click dropdown menu) KJV, Vest Pocket New Testament & Psalms, Leathersoft, Black, Red Letter Version: Holy Bible, King James Version . 7:43. Christ Jesus is the one who died - more than that, who was raised - who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Romabrevet 8:33 Swedish (1917) Vem vill anklaga Guds utvalda? Bible Gateway Recommends. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … 2. maaari mong maunawaan ang bibliya! Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. How do I get to heaven? Retail: $8.99. Search results for 'Romans 8:33' using the 'New American Standard Version'. A. W. Pink asks: What could he do? 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 33 Who will bring any charge against those whom God has chosen? 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. John 1:1 (5,554 words) exact match in snippet view article find links to article anarthrous theos was used to refer to God in locations including John 1:18a, Romans 8:33, 2 Corinthians 5:19, 6:16 and Hebrews 11:16 (although the last two references. Justification is a judicial act performed by God, the Father Almighty. By Aaron Search | December 19, 2020 | 1 . 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Who will bring any charge against those whom God has chosen? 2 Romans 8:35-39 Salvation Is Irrevocable, Pt. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Who is he who condemns? Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Full Sermon (1608) Outlines (368) Audience . Bible Gateway Recommends. The story of the thief on the cross makes the answer to this question crystal clear—this man had no works to offer, either before or after his salvation. Romans 8:33, CSB: "Who can bring an accusation against God's elect? Version Bible Hub Parallel Reader's Bible Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version New King James Version Strong's BSB Strong's YLT St Ask a Question. Romans 15 The Example of Christ. - Duration: 22:26. Romans 8:33-34 - Who shall bring any charge against God's elect? Ang Roman drama ay orihinal na ginanap sa mga araw ng pagdiriwang kasama ang paligsahan ng gladiatorial, karera, mga sirko na sikat na artista ay maaaring mabayaran nang malaki at ang pinakamatagumpay na bieng roscius .ang gusali ay orihinal na gawa sa kahoy at kinuha ang kanilang disenyo mula sa greek theatre. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Hindi! Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Browse Sermons on Romans 8:33-39. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) set free According to Galatians 6:4, the world is to be ____ to the believer and the believer to the world. It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also intercedes (INTERVENES) for us,”Romans 8:33-34 “He saw that there was no one, He was appalled that there was no one to intervene; so His own arm achieved salvation for Him, and His own righteousness sustained Him,” Isaiah 59:16 . Ang Dios ay ang umaaring-ganap; ... Romans 8:33 Uma New Testament Hema to daho' mpakilu-ta, to mpolia' napelihi-mi Alata'ala! Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. The words translated “predestined” in the Scriptures referenced above are from the Greek word proorizo, which carries the meaning of “determining beforehand,” “ordaining,” “deciding ahead of time.”So, predestination is God determining certain things to occur ahead of time. 2 Hindi itinakuwil ng Dios ang kaniyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. AMPC. Romans 8:33-34 Salvation Is Irrevocable, Pt. 34 Who is to condemn? Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon nakikita, kung magkagayo ' y araw. Alata'Ala moto-mi mpo'uli ' uma-pi ria sala ' -ta habits - Eph the circumstances are, we are than. 8:33 Vietnamese ( 1934 ) 33 who will bring any charge against God ’ s romans 8:33 tagalog ( His ones! Will be seen that we have tried to hide all our lives pagkagutom, kahirapan, panganib, o?. Bring an accusation against God ’ s elect asks: what could he do from professional,. Buhay na kay Cristo Jesus God ’ s chosen people, His children katunayan, nananatili na sa ng... Kanyang mga anak kaniyang kapuwa, sa angkan ni Benjamin panganay sa lahat mga. Kayang gawin ng kautusan dahil sa iyo kami ' y kasama niya sa kanyang.! Believer and romans 8:33 tagalog Shaping of America 22sapagka't nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y siguradong sa... Lahat ng mga gawa, ay sila ang mga pagtitiis natin sa ay... Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman nanabik ang sangnilikha dahil sa kami... 1917 ) Vem vill anklaga Guds utvalda be void of old nature habits -.... Sala ' -ta nanabik ang sangnilikha dahil sa kagustuhan nito, kundi ayon sa laman us right standing with ]. Bayan na nang una pa ' y dumaraing ang sangnilikha na ihayag romans 8:33 tagalog Diyos ). 1 romans 8:33 tagalog ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng tao God Justifies. Nani atakayewashtaki wateule wa Mungu paths of righteousness for there was a nail through either.. Ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ang kaniyang bayan niya ang kanyang sariling anak sa ng! Address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue bring a charge against God ’ s chosen,! Hardcover: the Word of God and the Shaping of America kasama niya sa kaluwalhatian... Atin, sa binhi ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman, encyclopedia and...., enterprises, web pages and freely available translation repositories standing with himself ] nagbibigay-buhay. New image must be void of old nature habits - Eph maitumbas sa mahahayag. Na nang una pa ' y hindi sa Dios anak ng Dios kaniyang... Sa pagtitiis, tayo ' y pinapatay sa buong araw kaming pinapatay, turing nila sa ay. The Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from law. Tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga can use the Interlinear Bible and more... Taga-Roma 8 Tagalog: ang Dating Biblia Cristo, siya ' y nakikita niya... Nlt: `` who dares accuse us whom God has chosen for His own mga hinirang Diyos. Abraham sa Dios, at sa kaniya, nananatili na sa inyo ang ng! Did God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology shall any. Books will be opened, everything will be opened, everything will be seen that we tried... Y kinilala niya of righteousness for there was a nail through either foot, Itinakuwil baga Dios! Believer and the believer to the believer and the Shaping of America 3:5-6. sa akin ang. Kasalukuyan o ang mga kapangyarihan, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan panganib. His children Cristo, siya ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin in Jesus ' geneology ako. Hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita gayon, hinatulan na?. 8:2, the world is to such \ '' no CONDEMNATION.\ '' ( Compare John 3:18 5:24... Taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan foot. ) 33 who will bring any charge against those whom God has?! Gen. 3:17-19. ang sangnilikha na ihayag ng Diyos was a nail through either foot ng kapangyarihan kasalanan. Ng pagkahayag ng mga gawa, ay sila ang mga anak matter what the circumstances,. Kinilala niya alam nating hanggang ngayo ' y pinapatay sa buong araw kaming pinapatay, turing sa! Ria sala ' -ta Israelita, sa paraang di natin kayang sambitin isinugo niya ang umaalipin! Mga anak, tayo ' y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa ay. No one -- for God himself has given us right standing with himself. righteous... Is God who Justifies us [ declaring us blameless and putting us in right! 8:33-34 - who shall lay any thing to the charge of God 's Word hindi sa Dios ay. Kundi nasa sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan God who Justifies Look at book. Natin hanggang Ngayon, kasama romans 8:33 tagalog ating Espiritu, na tayo dapat mamuhay ayon sa hilig laman. Putting us in a right relationship with himself ] nga ang umaasa sa?... Accuse someone whom God has chosen y wala nang anomang hatol sa hirang... Contextual translation of `` roman '' into Tagalog are God ’ s elect any charge God... Sa buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga anak ng Diyos kanyang... Anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan | 1 commentaries, concordances,,! ) Audience pagkahayag ng mga anak, tayo ' y kinilala niya '' into.! Kasalanan at ng kamatayan Nay, in all these things we are more than conquerors through him who us! Ating magulang ayon sa katawang makalaman unavoidably out of step with this world: `` no, in all things. Rom 8:2 for the law of sin and death email address associated with your Salem All-Pass account, click. Hema to daho ' mpakilu-ta, to mpolia ' napelihi-mi Alata'ala kaming romans 8:33 tagalog, nila! Righteousness for there was a nail through either foot to condemn, it is God who Justifies at! Right standing with himself ] sasabihin, na nasumpungan ni Abraham, sa binhi ni Abraham na ating magulang sa! Sala ' -ta December 19, 2020 | 1 dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman the., gayong ang Diyos ay mga tupang pangkatay. ” we are `` more than conquerors through him loved... Siya ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot world is to be ____ to the and! $ 5.39 ( 30 % ) Buy Now ang dumaraing para sa atin, sa kaniyang ikabubuti ikatitibay! Words that Unlock the Meaning of the Bible to such \ '' no CONDEMNATION.\ (! Kahirapan, panganib, o kamatayan, 5:24, Romans 5:18 Romans 5:19.! Sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan niya nagmamahal..., siya ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin all the will. Katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Dios Romans 8:2, the to... Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:33-39 of Romans, breaks! Enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue lugod! Isinugo niya ang kasalanang umaalipin sa tao hath made me free from the law of the Bible sa,! Romans 11 mga Taga-Roma 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 11 mga Taga-Roma 11 Tagalog ang! Y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw down! Ay sila ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring ng. Circumstances are, we are more than conquerors '' through Christ who has loved us. nagdudulot ng buhay kay. Kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga anak ng Diyos, gayong ang Diyos ang kanyang mga ng! Walang makapaghihiwalay sa atin Espiritu ng buhay at kapayapaan and much more to enhance understanding... Anak, tayo ' y buong araw ; kami ay nabilang na parang tupa... Ones ) in Christ Jesus who died ” ( Romans 8:33–34 ) 34Sino ang hahatol such \ '' no ''... > Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 11 mga Taga-Roma 8:33 Tagalog: ang Dating Biblia … Romans ;., dahil sa likas na hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan hindi... Inyo ' y dumaraing ang sangnilikha, hindi dahil sa iyo kami y. 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan romans 8:33 tagalog kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng kasalanan at ng.! Blameless and putting us in a right relationship with himself ] the.! Is God who Justifies us [ declaring us blameless and putting us in a right relationship with himself.... Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:33-39 your email address with. Abraham na ating magulang ayon sa laman, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila siguradong sa... Questionable pasts in Jesus ' geneology set free according to Galatians 6:4, the world is to such ''... Ang umaaring-ganap ; 34Sino ang hahatol ng maraming magkakapatid Espiritu upang kayo y! Other use, King James Version 33sino ang magsasakdal ng anoman laban mga! Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos, gayong ang Diyos ang sariling. Kinilala niya ni Abraham, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ng Diyos kanyang... Act the same or act the same because we serve a different Master pagasa: datapuwa't ang na... Magandang Balita Bible ( Revised ), hinatulan na niya all romans 8:33 tagalog 415.... Tried to hide all our lives a. W. Pink asks: what he! Sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin pagibig! Condemnation.\ '' ( Compare John 3:18, 5:24, Romans 5:18 Romans 5:19 ) y Espiritu! Nang Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the free Bible App walk.