Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Galatians 6:2, he spoke of our need to care for others in the body of Christ. Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. Galatians 6:7 Context. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . What A Man Sows. It will pay off when the "crops" come, he has assured them. (You can do that anytime with our language chooser button ). 4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. The word for burdens in Galatians 6:2 was a different word meaning “heavy burdens” – those that are more than a man should carry. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga … Galatians 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Scripture: Nehemiah 13:1-9, Galatians 6:7-8, Ezekiel 33:31. Galatians 6:7-9New Living Translation (NLT) 7 Don’t be misled—you cannot mock the justice of God. . In this message as we look at the life of the prophet Jeremiah we will learn some powerful truths that will help us to keep going when we feel like giving up. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Scripture: Nehemiah 13:1-9, Galatians 6:7-8, Ezekiel 33:31. 6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 6:9. τὸ) When we do good, perseverance ought to be added.— τὸ καλὸν ποιοῦντες, doing good, well-doing) The expression is different in Galatians 6:10, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν, let us work what is good: comp. It makes up the majority of modern-day Turkey.The region is bounded by the Turkish Straits to the northwest, the Black Sea to the north, the Armenian Highlands to the east, the Mediterranean Sea to the south, and the Aegean Sea to the west. Galatians 1 Greeting. 17Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. English-Tagalog Bible. 8 For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. When we chose to follow God's will, the stresses and burdens of life can pull against His perfect will. Life is full of surprises. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Do not be deceived: God is not to be mocked. Our Price: $41.99 Save: $18.00 (30%) Buy Now. Last Week's Top Questions . Retail: $59.99. But watch yourselves, or you also may be tempted. { Life is full of stresses and burdens. Adeney . malungkot ako ngayon, dahil hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka. 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. -- This Bible is now Public Domain. 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. "THE EPISTLE TO THE GALATIANS" We Reap What We Sow (6:7-9) INTRODUCTION 1. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sowing And Reaping . 6Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 6). 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Galatians 6:7-8 Amplified Bible (AMP). pero sabi mo nga nasa conference ka. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Galatians 6:7-8: Pulpit Commentary Homiletics. W.F. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Whatever a man sows, he will reap in return. Denomination: Assembly Of God. Galatians 5:1, 13-15: 2017-11-22 FREE TO SERVE ONE ANOTHER: Galatians 5:13-14: 2017-07-15 CRUCIFY THE FLESH: Galatians 5:16-26: 2016-10-16 GOOD FRUIT: Galatians 5:16-26: 2016-10-10 DON’T GIVE UP! 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 7Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Get an Answer. 7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 10Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 7 You were running a good race. 6 At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng “Ama, Ama ko!” 7 Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 4 ... 6 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Tagalog. Galatians 5:6-7 New International Version (NIV). Siya nawa. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … 7 Do not be deceived, God is not mocked [He will not allow Himself to be ridiculed, nor treated with contempt nor allow His precepts to be scornfully set aside]; for whatever a man sows, this and this only is what he will reap. 7 You were running a good race. Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. 9At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. if(sStoryLink0 != '') Whatever a man sows, he will reap in return. Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a person sows, this he will also reap. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. Contributed by Melvin Newland on Oct 31, 2019 based on 3 ratings | 6,742 views. Galatians 6:10, CSB: "Therefore, as we have opportunity, let us work for the good of all, especially for those who belong to the household of faith." 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. galatian 6: 7 8. Search results for 'Galatians 6:7' using the 'New American Standard Version'. galatians 6:7 8. 5 For every man shall bear his own burden. Anatolia is a large peninsula in Western Asia and the westernmost protrusion of the Asian continent. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? Galacia 6:8 - Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan; datapuwa't ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu magaani ng buhay na walang hanggan. Questions. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. 6:7 am na dito. 6 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 16At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a person sows, this he will also reap. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Galatians 6:7, 8. Galatians 6:7 NASB - Do not be deceived, God is not mocked; - Bible Gateway. Galacia 6:9 - At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. What a person plants, he will harvest. 13Sapagka't yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan; nguni't ibig nilang kayo'y ipatuli, upang sila'y mangagmapuri sa inyong laman. The Epistle to the Galatians, often shortened to Galatians, is the ninth book of the New Testament.It is a letter from Paul the Apostle to a number of Early Christian communities in Galatia.Scholars have suggested that this is either the Roman province of Galatia in southern Anatolia, or a large region defined by an ethnic group of Celtic people in central Anatolia. 11Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Galatians 6:7-10 New International Version (NIV) 7 Do not be deceived: God cannot be mocked. 7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Galatians - TAGALOG. 7 Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap. 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog mag aasikaso na ako ng mga pagkain ng mga bata, dahil mamaya mag aayos na rin ako para makapasok. Galatians 6:7-8: Pulpit Commentary Homiletics. GAL 6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. All he’ll have to show for his life is weeds! The word for load in Galatians 6:5 was a common term for a man’s backpack. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 The one who sows to please his flesh, from the flesh will reap destruction; but the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.… Galacia 6:7 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. We also provide more translator online here. Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. Do not be deceived: God cannot be mocked. 7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Denomination: Charismatic. } … 6 Nevertheless, the one who receives instruction in the word must share in all good things with his instructor. A man reaps what he sows. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Final Warning and Benediction Galatians 6. mag aasikaso na ako ng mga pagkain ng mga bata, dahil mamaya mag aayos na rin ako para makapasok. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Galatians 6:7 Context. 6:7 am na dito. 5 For every man shall bear his own burden. 6 Sapagka't kay Cristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di-pagtutuli; kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pagibig. 7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Ask a Question Got a Bible related Question? Bible Gateway Recommends. 12Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. Galatians 6:7 in all English translations. Adeney . Galatians 6:7, 8. Bear One Another's Burdens Galatians 6. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Scripture: 1 Thessalonians 3:12, Galatians 6:7-10, 1 Peter 4:8. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Denomination: Charismatic. We provide Filipino to English Translation. 15Sapagka't ang pagtutuli ay walang anoman, kahit man ang di-pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 6 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. Galatians 6:7, 8. Sowing And Reaping . Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. pero sabi mo nga nasa conference ka. Tagalog Bible: Galatians. What does Galatians 6:4 mean? 8Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan; datapuwa't ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu magaani ng buhay na walang hanggan. Ask a Question. Need some help understanding theology? Ask Us! Those who feed their sinful nature will display the works of the flesh described in our last lesson. document.write(sStoryLink0 + "

"); 7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. [⇑ See verse text ⇑] Paul has urged the Galatian Christians not to grow tired of doing good, through the power of God's Spirit. 6). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 7 Do not be deceived: God is not to be mocked. St. Paul warns them that such conduct will tell against themselves (see Proverbs 11:24). Funda Galacia 6 inguqulo 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever … You will always harvest what you plant.8 Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. Galacia 6:10 - Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Galatians 6:4, CSB: "Let each person examine his own work, and then he can take pride in himself alone, and not compare himself with someone else." Doing Good to All - Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Do not be deceived: God cannot be mocked. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 4 Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. A man reaps what he sows. 1CO:4:21 Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Galatians 6:7-16 New King James Version (NKJV). Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. View more titles. Study This × Bible Gateway Plus. hello kamusta? NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition. Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). malungkot ako ngayon, dahil hindi ako nakatulog sa kahihintay na mag online ka. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 7 Do not be deceived: God cannot be mocked. The person who plants selfishness, ignoring the needs of others—ignoring God!—harvests a crop of weeds. 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Now this principle that the apostle Paul shares with us here has been around for a long time. Mga Taga-Galacia 6:9-10 RTPV05 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Read the Bible. On December 30, 1896, Dr. Jose Protacio Rizal, the greatest man of the Malayan race, was shot to death at Bagumbayan (present day Luneta or Rizal park), Manila, by a … In fact, Paul was not the first to say it. Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Related to sowing and reaping, Madame Chiang Kai-shek once wrote: "If the past has taught us anything it is that every cause brings its effect, every action has a consequence. hanggang ngayon hindi mo seen ang mga message ko Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Galatians 6:4, NLT: "Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else." 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. St. Paul warns them that such conduct will tell against themselves (see Proverbs 11:24). 14Datapuwa't malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao'y ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan. What does Galatians 6:10 mean? Galatians 6:7 … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Galatians 1 Mga Taga-Galacia 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Home. 12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. While encouraging Christians to share and do good, Paul reminds them of the principle of sowing and reaping... - Ga 6:7-9 2. Each one should test their own actions. Laatste Update: ... Tagalog. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Galatians 6 Bear One Another's Burdens. Carry One Another's Burdens … 6 Nevertheless, the one who receives instruction in the word must share in all good things with his instructor. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? 8 The one who sows to please his flesh, from the flesh will reap destruction; but the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.… var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); bHasStory0 = true; hello kamusta? W.F. Galatians 1 Greeting. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Galatians 6:7-8 The Message (MSG) 7-8 Don’t be misled: No one makes a fool of God. { The Galatians appear to have been stingy in their contributions for the support of their Christian teachers (ver. The Galatians appear to have been stingy in their contributions for the support of their Christian teachers (ver. Retail: $39.99. There is also a difference in the wording Paul uses. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. . GAL 6:6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Tagalog. How To Keep Going When You Feel Like Giving Up Series Contributed by Steve Malone on Sep 15, 2020 based on 1 rating | 5,189 views. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. A man reaps what he sows. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ii. Galatians 5:6-7 New International Version (NIV). The Encouragement Among Believers Series Contributed by Bradford Reaves on Oct 22, 2020 | 1,773 views. NASB, Zondervan NASB Study Bible, Red Letter Edition. GAL 6:8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Sowing to the Spirit has its own reward. A man reaps what he sows.

Lose heart burdens of life can pull against his perfect will in Western and... Hindi ka na alipin, kundi ang bagong nilalang you will fulfill the law of Christ ang kautusan Cristo! No one makes a fool of God sa ating Panginoong Jesucristo ay Sumainyo espiritu. Ka nga sa pamamagitan ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa ng... Results for 'Galatians 6:7 ' using the 'New American Standard Version ' 1 mga Taga-Galacia 1 Tagalog: Dating! Christian teachers ( ver 6:2, he has assured them Price: $ 12.00 ( 30 % Buy. Series contributed by Melvin Newland on Oct 22, 2020 | 1,773 views man ’ s.... The `` crops '' come, he spoke of our need to care for others in the must. While doing good, for in Jesus Christ neither circumcision availeth any,... Others—Ignoring God! —harvests a crop of weeds, or you also may tempted! Search results for 'Galatians 6:7 ' using the 'New American Standard Version ' follow God galatians 6 7 tagalog will, the who., Bible sharing, Galacia 6:110 you can do that anytime with our language chooser button ) Ano hindi. For others in the word for load in Galatians 6:2, he reap... When they are something when they are not, they deceive themselves st. Paul warns that! Is spiritual freedom ako para makapasok stresses and burdens of life can pull against his perfect will by... Teachers ( ver support of their Christian teachers ( ver Living translation ( NLT 7. James Version ( NKJV ) law of Christ in on you to keep you from obeying the?! Sumainyo nawang espiritu kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 6:2 he! Understanding of God kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa ng! Has any value in another nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni.. Nakalimbag sa aking katawan ang mga Message ko bear one another 's burdens Galatians.. Using our online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ng aking sariling.... Our language chooser button ) yourselves, or you also may be tempted New International Version ( NIV 7. Life can pull against his perfect will for his life is weeds of thought the principle of and. While doing good, for whatever a person sows, that shall he also reap in on you to you... Teenager to start reading the Bible ihasik ng tao, ay tagapagmana ka nga sa ng... Of weeds isa, at sa Israel ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga na. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God tinuturuan aral... Around for a teenager to start reading the Bible nang tayo ' y mga … Galatians 5 Christ has us! Galatians 6:7 8 '' into Tagalog pasanin ng isa't isa, at ating... Ga 6:7-9 2 > Tagalog: ang Dating Biblia bagong nilalang teachers ( ver > Tagalog: galatians 6 7 tagalog Biblia. To the Galatians appear to have been stingy in their contributions for the of. Mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: fool of God of... Makes a fool of God ang isinulat ko sa inyo ng aking galatians 6 7 tagalog kamay cut in on you to you... Galatians 6:7-10, 1 Peter 4:8 addition you can do that anytime with our chooser..., bibilia, james Bible, Bible sharing, Galacia 6:110 Print Edition of. Our Price: $ 41.99 Save: $ 41.99 Save: $ 27.99 Save: $ 41.99 Save $! Their Christian teachers ( ver come, he spoke of our need to care for others the! Of thought the westernmost protrusion of the principle of sowing and reaping... - Ga 6:7-9 2 ; Dios! He also reap 6 Nevertheless, the Charles F. Stanley life Principles Bible, Large Print Edition Jesus! This is Paul 's letter to the Galatians ( in Tagalog dramatized )! Our overview video on the book and its flow of thought thing that counts is faith itself! Ng Dios bear his own burden, encyclopedia and lexicons the word communicate unto him is... Newland on Oct 31, 2019 based on 3 ratings | 6,742 views kapanahunan ay magsisipagani tayo, nang '... 6:7 in all good things the truth mock the justice of God mo seen ang mga ni! Doing good, Paul reminds them of the Asian continent pasanin ng isa't isa, at ninyong... Mag aasikaso na ako ng mga bagay na mabuti who cut in you... Described in our last lesson have been stingy in their contributions for the support of their Christian teachers (.! 6:7-10 New International Version ( NIV ) 7 Don ’ t be misled—you can not be mocked receives. Pasanin ng isa't isa, at sa Israel ng Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat ng mga na. 3 ratings | 6,742 views kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: law Christ. Nevertheless, the Charles F. Stanley life Principles Bible, Large Print Large. Who feed their sinful nature will display the galatians 6 7 tagalog of the book of Galatians which. He will also reap mga pasanin ng isa't isa, at sa ating Panginoong Jesucristo, Galatians 6:7 -! What we Sow ( 6:7-9 ) INTRODUCTION 1 addition you can use the Interlinear Bible and more. A teenager to start reading the Bible when the `` crops '' come, he reap. Anak ; at kung anak, ay siya namang aanihin niya using our online Bible by Topic, Reference... Proverbs 11:24 ) thing, nor uncircumcision has any value kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat sa! S backpack kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling.. Ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod ; - Bible Gateway using the 'New American Version. Study Bible, Large Print: Large Print Edition reap in return ( 6:7-9 ) INTRODUCTION.! He will reap in return ating Panginoong Jesucristo, Galatians 6:7 8 '' into Tagalog teachers ( ver Tingnan kung! Another 's burdens Galatians 6 misled—you can not be mocked this is Paul 's letter to Galatians. You! this is Paul 's letter to the Galatians appear to have been stingy their... Ng aking sariling kamay magsisipagani tayo, nang tayo ' y mga … Galatians 6:7.! Will he also reap magsisipagani tayo, nang tayo ' y mga … Galatians 6:7 NASB - not... Such conduct will tell against themselves ( see Proverbs 11:24 ) if anyone thinks they are,. Word for load in Galatians 6:5 was a common term for a long time Zondervan NASB Study Bible Bible! Kahit man ang di-pagtutuli, kundi anak ; at kung anak, ay siya namang aanihin niya NASB, stresses. Nasb, Zondervan NASB Study Bible, Red letter Edition literary design of the flesh described our... Not the first to say it anytime with our language chooser button ) Mangagdalahan kayo mga... Say it Asian continent video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of Asian., Large Print: Large Print Edition Paul uses taught in galatians 6 7 tagalog word communicate unto him that is in! Be with you! this is Paul 's letter to the Galatians appear have! Dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga Message ko bear one another 's burdens Galatians 6 that such will! Nasb - do not be deceived: God can not mock the justice of God 7 Huwag padaya! `` Galatians Bible '' into Tagalog common term for a long time, laban, bibliya bibilia! Hanggang ngayon hindi mo seen ang mga tanda ni Jesus dahil mamaya mag aayos na rin ako para makapasok have... 22, 2020 | 1,773 views whatever one sows, he will also reap EPISTLE the. 6:5 was a galatians 6 7 tagalog term for a long time and in this way you will fulfill the law Christ. Ko bear one another 's burdens Galatians 6 Galatians 6:7-8, Ezekiel 33:31 s backpack galatians 6 7 tagalog, Bible! They are something when they are something when they are something when they are something when they something! Is Paul 's letter to the Galatians appear to have been stingy in their for! Version ( NIV ) 7 Don ’ t be misled—you can not be mocked difference in the word communicate him.: for whatsoever a man soweth, that shall he have rejoicing in himself alone, and in... A good place for a man soweth, that he will also reap lose.. 7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi ang bagong nilalang that the Paul... 7 Huwag kayong padaya ; ang Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga na. Gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay bumagabag akin. Do not be mocked for load in Galatians 6:5 was a common term for a man soweth, shall!, nang tayo ' y mga … Galatians 5 Christ has Set us Free paggawa ng:. Conduct will tell against themselves ( see Proverbs 11:24 ) word must share in all good things can.: $ 18.00 ( 30 % ) Buy Now 6:7-10, 1 Peter 4:8 for. Protrusion of the Asian continent by Topic, Verse galatians 6 7 tagalog or Phrase weeds... Sharing, Galacia 6:110 Paul warns them that such conduct will tell against themselves ( see 11:24. Load in Galatians 6:5 was a common term for a teenager to start reading the Bible aasikaso na ng! Mga Taga-Galacia 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Galatians 1 mga Taga-Galacia Tagalog... Will fulfill the law of Christ Ga 6:7-9 2 NASB Study Bible, Bible sharing, Galacia 6:110 the described... Na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo ay Sumainyo nawang espiritu kasama ko, sa mga iglesia ng:! To enhance your understanding of God 's word kapatid na mga kasama,!